HENKILÖKUNTA

  ELL  Marika Tenhunen  

 

Marika Tenhunen on toiminut eläinlääkärinä Espoon Eläinsairaalassa, kunnaneläinlääkärinä

Pyhtään kunnassa ja tehnyt sijaisuuksia sekä kunnaneläinlääkärinä että pieneläinvastaanotoilla

ympäri Suomea. Oiwallisella eläinklinikalla Marika Tenhunen keskittyy pieneläinhoitoihin.

Hän harrastaa kanakoiratoimintaa, mutta usein Marikan voi myös tavata koiranäyttelyissä.

Hän kasvattaa yhdessä Teemu Tenhusen kanssa pienimuotoisesti bracco italianoja

kennelnimellä Fikret´s.

 

 

  ELL  Teemu Tenhunen  

 

Teemu Tenhunen on pieneläinten lisäksi ollut aina kiinnostunut suureläimistä, erityisesti hevoseläinlääketieteestä. Hän on aikaisemmin tehnyt paljon kunnaneläinlääkärin sijaisuuksia

ympäri Suomea ja toiminut Pyhtään kunnaneläinlääkärinä ennen Oiwallinen

eläinklinikan perustamista. Vapaa-ajallaan Teemu harrastaa metsästystä ja raviurheilua.